Mozgásműhelyünk a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődését önfeledt, vidám játékon keresztül segíti.

Összhangban a jóga több ezer éves tudományával, de olyan, játékos keretek között gyakorlunk ászanákat, légzőgyakorlatokat, relaxációs technikákat, hogy a gyerekek egy mesés utazásként élik meg az izgő-mozgó perceket.

A gyerekjóga foglalkozások által a gyerekek jobban megismerhetik a testüket, mozognak, relaxálnak és közös játék örömén keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A felfedezések és az élmények mellett fontos cél az is, hogy a pozitívumokra figyeljenek magukban, másokban, a környezetükben.

A 10 alkalmas foglalkozás-sorozat ára: 13 000 Ft

Jelentkezés

A zene közvetítő közeg, amely segít az alapvető társas kommunikáció elsajátításában, az önkifejezés és önmegismerés eszköze, kapcsolódási lehetőség. Egy zenei folyamat mederben tartja az indulatokat, felszabadít, árnyalja érzelmi eszköztárunkat.

A foglalkozás során a résztvevő gyerekeknek lehetősége nyílik megismerkedni a hangok, a zene világával, dalokon, játékokon, hangszereken, meséken és mozgáson keresztül.

Ki vagyok én? Milyen vagyok? Milyen a világ? De legfőképpen: miért olyan? Ezekre a kérdésekre keressük együtt a válaszokat, megismerve bennük önmagunkat és társainkat is.

A 10 alkalmas foglalkozás-sorozat ára: 14 000 Ft

Jelentkezés

Foci edzéseket tartunk, de a fő cél nem a BL győzelem, hanem a gyerekek szociális készségeinek fejlesztése, és egy összetartó csapat létrehozása. Nagy hangsúlyt fektetünk olyan feladatokra, játékokra, amik a csapategységet erősítik.

Kiemeljük a fairplay fontosságát, és a focit olyan plusz szabályokkal színezzük, amelyek kiegyenlítik a képességbeli különbségeket, hogy mindenki egyforma módon tudjon bevonódni a foglalkozásokba. Játékosaink megtanulnak méltósággal nyerni, veszíteni.

Hegyi Frigyes és Horváth Sándor 2010-ben ismerkedtek meg a Bagi focipályán. Akkor még mint ellenfelek játszottak, de a focinak hála gyorsan barátok, majd kollégák lettek. 2012 óta dolgoznak együtt, szerveznek edzőtáborokat és foci kupákat, tartottak workshopokat szociális foci témában és egy csapattal eljutottak utcai foci világbajnokságra is.

A 10 alkalmas foglalkozás-sorozat ára: 25 000 Ft

Jelentkezés

Felszabadult, örömteli játék, improvizáció, rengeteg mozgás és csapatjátékok. Fontos számunkra, hogy olyan biztonságos, támogató közeget teremtsünk, amelyben a gyerekek kreativitása, játékossága, fantáziája kibontakozhat, miközben élményszerűen ismernek meg színészi játékokat, táncot, és bepillantást nyernek a színház és az imprószínház világába is. A közös játék során fejlődik önbizalmuk, figyelmük, koncentrációs képességük, beszédkészségük, és fokozatosan kialakulnak az együttműködéshez szükséges képességek is.

A 10 alkalmas foglalkozás-sorozat ára: 28 000 Ft

Jelentkezés

A főzés öröm, egy olyan tevékenység, amit legjobb egy vidám csapatban csinálni. Ezt az örömet és szenvedélyt szeretném átadni a gyerekeknek a foglalkozásokon, ahol az alapanyagok és a különböző technikák megismerésén keresztül egy olyan világ tárul eléjük, amivel rájöhetnek, hogy ez az egész több mint az ételek szeretete: a főzés közelebb hozza az embereket, sok kreativitással, kísérletezéssel, játékkal, önkifejezéssel és még több örömmel jár.

A 10 alkalmas foglalkozás-sorozat ára: 35 000 Ft

Jelentkezés

Animációs műhelyünkben a gyerekek saját történeteit animációs rövidfilmekben, közösen dolgozzuk fel többféle grafikai technika alkalmazásával (papírkivágás, gyurma, kréta animáció, stop motion). Miközben megismerkedünk az animációs filmkészítés izgalmas lehetőségeivel, csapatban, közös alkotó folyamaton keresztül éljük meg a felszabadult alkotás, kreativitásunk kibontakozásának örömét.

A 10 alkalmas foglalkozás-sorozat ára: 42 000 Ft

Jelentkezés

Paár Julcsi vagyok, zeneterapeuta, zenetanár, énekes. A kórussal olyan zenei közeget teremtünk, amelyben mindenkinek lehetősége nyílik megismerkedni a saját hangjával, a benne rejlő zeneiséggel - elvárások nélkül.

Az együttes éneklés új barátságokat, közösséget teremt, csökkenti a stresszt, konfliktusokat simít el, röviden szólva: boldogabbá teszi az embereket. Az én testem, az én hangom, az én váram, melyet magamból, magamtól alkotok, és rajta keresztül kapcsolódni tudok a világhoz, az emberekhez.

Egymást, magunkat kísérve hozunk létre zenét, dalokat, gondolatokat.

A kórus foglalkozás bárki számára nyitott és ingyenes.

Jelentkezés

A résztvevők kreativitását, alkotó kedvét, játékosságát állìtjuk a tanulás szolgálatába. Önismeret, memotechnikák, és további módszerek segítségével ami eddig nyűg volt és kötelesség, innentől kezdve érdekes kaland, izgalmas felfedezés lesz.

További infó és jelentkezés: www.baranyfelho.hu

Iskola-előkészítő csoportunk segít zökkenőmentessé tenni az átmenetet az óvoda játékos világából a teljesítményorientált iskolába. Ha úgy érzed, hogy gyermekednek túl nagy lépés lenne az óvoda és az iskola közötti váltás (figyelme könnyen elterelődik, keveri az irányokat, ügyetlenül rajzol), vagy tudásvágya már túlmutat az óvodai foglalkozások keretein, szeretettel várjuk. Amivel foglalkozunk: feladattudat megerősítése, kitartás, figyelem, memória, finommotorika, játékos átmenet a tanulás felé, mozgásba ágyazott képességfejlesztés, téri tájékozódás, társakhoz való alkalmazkodás (türelem, odafigyelés, csoportfeladatok), részképességek fejlesztése, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció.

További infó és jelentkezés: www.baranyfelho.hu

Rendszeres foglalkozásaink

A Létra Klub gyerekeknek és fiataloknak szóló foglalkozásai ún. projekt szemléletben valósulnak meg.

A Létra Klub abban szeretné támogatni az ide járó gyerekeket és fiatalokat, hogy megismerjék saját erősségeiket, amelyekre építhetnek, megtapasztalhassák, milyen a közösség értékes tagjaként együttműködni másokkal egy közös cél érdekében.

A 2019/20-as év téli trimeszterének foglalkozásai 2020. január 06-i héten kezdődnek, és heti rendszerességgel folytatódva a március 09-i héten érnek véget.